Najnowsze wiadomości

17 lipca 2024 20:54

Kolory punktowe i Ognisty: Wszystko, co musisz wiedzieć (Część 1)W naszym poprzednim poście "Czy wiesz, jak projektować cyfrowo" pojawiło się kilka komentarzy na temat dopasowywania kolorów spotowych. Przez najbliższy miesiąc będziemy publikować serię postów na następujące tematy związane z przetwarzaniem kolorów spotowych i zastępczych na kontrolerach Fiery Controllers:

    - Czynniki wpływające na dokładność kolorów spotowych

    - Używanie aplikacji Fiery Spot-On do zarządzania kolorami spotowymi i ich precyzyjnego dostosowywania

    - Tworzenie i używanie nowej grupy kolorów spotowych oraz przechwytywanie kolorów spotowych za pomocą spektrofotometru ES-1000

    - Tworzenie i stosowanie kolorów zastępczych za pomocą programu Spot-On

Napisane przez Malcolma Crawforda, starszego menedżera ds. marketingu technicznego na świecie w EFI Po pierwsze, co to są kolory spotowe? Kolor spotowy to pojedyncza farba (lub barwnik), która jest tradycyjnie stosowana w druku offsetowym. Zwykle składa się on z różnych pigmentów, które po zmieszaniu tworzą pojedynczy kolor, który może być używany na maszynie offsetowej. Drukarki cyfrowe Xerox wykorzystują atramenty cyjan, magenta, żółty i czarny (CMYK) do reprodukcji wszystkich kolorów, w tym kolorów spotowych. Drukarki CMYK mają zdefiniowaną gamę (zakres kolorów możliwych do wydrukowania), która w połączeniu ze specjalnym przetwarzaniem oraz profilowanym i skalibrowanym kontrolerem Fiery może symulować kolory spotowe, wykorzystując najlepsze możliwości drukarki. Komercyjne systemy dopasowywania kolorów, takie jak te oferowane przez firmę PANTONE®, zawierają w swoich produktach palety kolorów spotowych, które mogą być wykorzystywane przez projektantów do tworzenia schematów kolorów dla projektów. Palety te zawierają zarówno nazwy kolorów spotowych, jak i wartości kolorów alternatywnych, które będą używane, jeśli drukarka nie obsługuje określonego żądanego atramentu spotowego. Te alternatywne wartości są tradycyjnie deklarowane jako CMYK, który został dostrojony do symulacji koloru spotowego przy użyciu standardu prasy offsetowej na papierze powlekanym, jednak niektóre aplikacje używają obecnie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego (RGB), które są dostrojone do przeciętnego monitora. Ponieważ w prasach cyfrowych Xerox stosuje się wyłącznie atramenty CMYK, zwykle używa się tych alternatywnych wartości. Nie byłoby to optymalne, ponieważ cyfrowa prasa CMYK, w której stosuje się suche farby i papiery zoptymalizowane cyfrowo, to nie to samo, co prasa offsetowa i powlekane papiery offsetowe. W rezultacie kolory spotowe nie byłyby zoptymalizowane dla prasy cyfrowej. W celu zapewnienia, że prasa cyfrowa Xerox produkuje kolory spotowe optymalne dla drukarki, kontroler Fiery udostępnia tablice podglądu (LUT) większości głównych komercyjnych systemów dopasowywania kolorów, takich jak PANTONE. Tabele LUT zawierają nazwę koloru spotowego jako klucz oraz powiązaną z nią wartość rzeczywistego koloru (L*a*b*), zgodnie z założeniami systemu dopasowania kolorów. Kolor L*a*b* to sposób definiowania dowolnego koloru widocznego dla ludzkiego oka bez żadnych czynników ograniczających, takich jak tusze, papier i światło. Gdy kontroler Fiery otrzymuje odniesienie do koloru spotowego, przeszukuje te pamięci LUT w poszukiwaniu odpowiedniego dopasowania. Jeżeli nie zostanie znalezione dopasowanie, użyje alternatywnych wartości CMYK lub RGB dostarczonych przez aplikację. Alternatywne wartości CMYK będą przechodzić przez ścieżkę CMYK, a RGB przez ścieżkę RGB. Jeżeli zostanie znalezione dopasowanie, program Fiery generuje optymalne wartości CMYK dla prasy Xerox, renderując prawdziwy (L*a*b*) kolor za pomocą aktywnego profilu wyjściowego. Profil wyjściowy jest specyficzny dla rzeczywistych warunków drukowania. Dzięki tej metodzie rzeczywisty kolor jest odwzorowywany zgodnie z faktycznymi warunkami drukowania w prasie, co zapewnia najdokładniejszy i najbardziej optymalny kolor. Aby zilustrować znaczenie profilu wyjściowego, rozważmy przykład przedstawiony po lewej stronie. Masz dwa papiery pochodzące z różnych źródeł. Jeden papier jest stonowaną bielą, lekko chłodną. Drugi papier ma słabo zieloną poświatę. Oba papiery zostały sprofilowane w drukarce, więc każdy profil dokładnie wie, jaka jest "biel papieru" dla każdego papieru i jak reaguje suchy atrament w środowisku drukowania. Teraz chcemy wydrukować kolor PANTONE 377, który jest zielony. Gdybym miał wydrukować ten kolor przy użyciu tego samego profilu wyjściowego na każdym papierze, na zielonkawym papierze byłoby więcej zieleni (suche tusze są półprzezroczyste, dlatego do koloru dodawana jest biel papieru). Oznacza to, że kolor PANTONE 377 nie będzie tak samo zielony na każdym papierze. Jeśli użylibyśmy właściwych profili dla każdego papieru, jak opisano powyżej, profil dla zielonkawego papieru określiłby, że do uzyskania właściwego koloru potrzeba mniej C i Y. Przykład ten został wyolbrzymiony, aby pokazać, jak ważne są profile, jednak nawet najmniejsze różnice w bieli papieru, jego fakturze, wilgotności i powłoce mogą powodować znaczne zmiany w kolorach punktowych, a także w innych kolorach i obiektach. Profilowanie każdego papieru poprawi ogólną dokładność kolorów (w celu uzyskania najlepszych wyników zalecany jest pakiet Fiery Color Profiler Suite). Czynniki wpływające na dokładność kolorów spotowych: Domyślnie program Fiery jest ustawiony na przetwarzanie kolorów spotowych przy użyciu rozbudowanego zestawu tabel systemu dopasowywania kolorów. Użytkownik nie musi ustawiać niczego specjalnego, wystarczy wydrukować zadanie. Pozwala to na minimalną interwencję przy doskonałej interpretacji i odwzorowaniu kolorów spotowych. Poniżej przedstawiono wielopoziomowe podejście do poprawy dopasowania kolorów spotowych na drukarce Fiery. Każdy poziom pomoże łącznie poprawić dokładność przetwarzania kolorów spotowych. Poziom 1: Regularnie kalibruj swojego Fiery. Każde urządzenie Fiery zawiera jedną lub więcej metod kalibracji, które należy stosować w celu zapewnienia zgodności urządzenia Fiery z silnikiem. Metody wykorzystujące przyrząd, taki jak ES-1000, zapewnią bardziej precyzyjną kalibrację. Może to nie dotyczyć modelu Fiery dla iGen3/4, a procedury kalibracji mogą się różnić w przypadku silników wyposażonych w spektrofotometr in-line (ILS). Poziom 2: Upewnij się, że podczas drukowania zadania wybrano najbardziej odpowiedni profil wyjściowy. Profil wyjściowy ma bezpośredni wpływ na określone wartości CMYK prasy Xerox generowane przez tablice kolorów spotowych (LUT). Wszystkie urządzenia Fiery zawierają fabryczne standardowe profile wyjściowe dla różnych rodzajów papieru, gramatur i powłok Xerox. Wybierz profil, który najlepiej pasuje do Twojego papieru. We właściwościach sterownika druku lub właściwościach zadania w programie Command WorkStation5 wybierz kolejno opcje [Kolor > Ustawienia podstawowe...]. Z menu rozwijanego wybierz najbardziej odpowiedni profil wyjściowy. Poziom 3: Tworzenie i używanie własnych profili wyjściowych. Umożliwia to dokładne scharakteryzowanie warunków drukowania przy użyciu określonego papieru. Utwórz profile dla każdego używanego papieru. Do tworzenia profili wyjściowych potrzebne jest oprogramowanie do profilowania zawierające instrument. Wszystkie produkcyjne urządzenia Fiery firmy Xerox są standardowo wyposażone w pakiet Fiery Color Profiler Suite, który zawiera spektrofotometr ES-1000. Pakiet Fiery Color Profiler Suite można również nabyć jako opcję u sprzedawcy produktów firmy Xerox. Poziom 4: Ręczne dostrajanie koloru plamki za pomocą programu Spot-On. Szczegóły znajdują się w moim następnym poście zatytułowanym Używanie programu Fiery Spot-On do zarządzania i dostrajania kolorów spotowych (część 2).